Pravidlá 2014/2015

1. Novozámockú stolno hokejovú ligu (NZSHL) organizuje klub SHK Bieli žraloci Nové Zámky (SHK Bieli žraloci NZ).

2. Členom klubu SHK Bieli žraloci NZ sa môže stať každý, kto zaplatí členský príspevok vo výške 5 €.

3. Výhody členov spočívajú v tom, že majú na každú súťaž organizovanú klubom SHK Bieli žraloci NZ (M SR, Slovenský pohár, rôzne turnaje) okrem ligy bezplatný štart, podmienený aktívnym zapájaním sa do organizovania konkrétnej súťaže. Tiež môžu podávať návrhy na zlepšenie a skvalitnenie herných podmienok a pokiaľ dovŕšili 18 rokov môžu o daných návrhoch aj hlasovať.

4. NZSHL sa hrá podľa platných pravidiel stolného hokeja podľa ITHF prebraných aj SASH.

5. Miesto konania NZSHL je v City Pube na Kasárenskej ul. v Nových Zámkoch. V prípade zmeny miesta pre konkrétne kolo je toto oznámené na hlavnej stránke ako aj v skupine na Stigahkejnz na Facebooku.

6. Ligová sezóna 2014/2015 má celkovo 36 kôl pričom každému z hráčov sa na konci sezóny odpočíta 6 najhorších výsledkov.

7. Herný systém je dvojkolový tz. každý hráč hrá s každým 2 zápasy z čoho sa vytvorí celková tabuľka ligového kola.

8. Hrací deň je takmer každý piatok (mimo sviatkov). Preto bude aktuálne kolo vždy oznámené na hlavnej stránke ako aj v skupine na Stigahkejnz na Facebooku! Preto organizátor nie je povinný oznamovať to každému možnému účastníkovi zvlášť.

9. Začiatok ligy je o 16:00 hod.!

10. Čakacia doba pre 1. kolo je 1 hodina, ak sa 1. kolo ešte nedohralo. Každý kto príde o 17:00 hod. a neskôr môže nastúpiť len na 2. kolo, ak sa toto ešte nezačalo.

11. Štartovné na každé ligové kolo je 1 € v hlavnej súťaži. Platí bez rozdielu. Kto nezaplatí za dané kolo, tomu sa výsledok nezapočítava. Nie je možné doplatiť neskôr. V súťaži juniori a ženy sa štartovné neplatí.

12. V hlavnej súťaži môže hrať ktokoľvek kto má záujem.

13. V súťaži juniori a ženy môže mať hráč najviac 18 rokov (vrátane). Ak hráč dosiahne celkové víťazstvo v kole a je už žiakom strednej školy od ďalšieho kola môže nastúpiť len do hlavnej časti. To neplatí pre dievčatá a ženy.

14. V rámci organizovania ligy sa bude vždy dopredu určovať dvojica, ktorá bude mať na starosti organizáciu a zdokumentovanie ligového kola a tiež skladanie a rozkladanie stolov. Zodpovedá tiež za poriadok a čistotu.

15. Nominácie do súťaží družstiev sa budú vytvárať podľa postavenia v tabuľke aktuálnej sezóny novozámockej stolnohokejovej ligy.