Orgány združenia

  1. Valné zhromaždenie
  2. Výbor združenia
  3. Dozorná rada
  4. Skupina pre zahraničný styk

Valné zhromaždenie:


Zsolt Bogdány, Katarína Jajcaj, Ing. Rastislav Jajcaj, Csaba Kocsis, Patrik Kocsis, Roland Kocsis, Martina Kocsisová, Ján Szarvas, Mário Vörös

 

 

Výbor združenia:


Predseda – Csaba Kocsis
Podpredseda – Roland Kocsis
Podpredseda - Ján Szarvas
Rada - Ing. Rastislav Jajcaj

Patrik Kocsis
Mário Vörös

 

 

Dozorná rada:


Kontrolór - Zsolt Bogdány
Kontrolór - Katarína Jajcaj
Kontrolór - Martina Kocsisová

 

 

Skupina pre zahraničný styk:

 

Vedúci – Mário Vörös

Člen – Lenka Hudáková

Člen – Kitty Szabóová