Vanessa Kocsisová

Rok narodenia: 1999

Bydlisko: Nesvady

ITHF ranking