Zuzana Imrichová

Rok narodenia: 1974

Bydlisko: Radava

ITHF ranking